Translate This Page!

Wednesday, 18 September 2013

Awaluddin Makrifatullah (Mengenal Allah Pokok Agama)

"Kenalilah dirimu rata-rata, barulah Engkau mengenal Tuhanmu yang nyata"

Untuk mengenal diri iaitu dengan solat yang sempurna. Bermula solat Zuhur 4 rakaat Allah Subhana Wa Ta'ala jadikan tubuh insan, dua mata, dua telinga. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam...unsurnya api, pujinya Allahu Akbar. Asasnya sewaktu Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namruth diwaktu Zohor, Nabi Ibrahim alaihi wassalam memuji Allah 4 kali dengan pujian Allahu Akbar. Jadi, unsur dalam diri insan iaitu pada mata dan telinga. Bila seseorang marah atau berang, perhatikan matanya dan telinganya akan merah menyala-nyala.Asar 4 rakaat, Allah jadikan tubuh insan 2 tangan dan 2 kaki. Nabinya Musa alaihi salam, unsurnya tanah, pujinya Subhan'Allah. Asasnya dalam Surah al-Baqarah ayat 55, yang terjemahannya seperti berikut:-

" Dan ingatlah waktu kamu menyangkal kepada Musa, katamu Wahai Musa kami tak akan beriman dan tak akan percaya kepadamu, sehingga kami dapat melihat Tuhanmu denga mata kepala kami sendiri, kerana itu kamu disambar petir. Peristiwa itu kamu saksikan sendiri."

Jadi unsur tanah dalam diri insan, cuba anda gosok kedua tangan dan kaki, biar sepuluh kali mandi, dalam sehari semalam tetap atau pasti mengeluarkan daki. Itulah unsur tanah dalam tubuh insan.

Maghrib 3 rakaat. Allah beri tubuh insan dua lubang hidung dan satu lubang mulut. Unsurnya angin pujinya Al-Haq. Asasnya dalam Hadith Nabawi waktu Nabi Isa masih diburu oleh tentera kafir Romawi (Rom), beliau melarikan diri bersama ibu tercintanya, Maryam alaihi salam ke puncak gunung Lebanon untuk bersembunyi. Ibunya adalah seorang yang soleh dan taat beribadah kepada Allah. Dia juga sering berpuasa. Kemudian, turunlah Nabi Isa dari gunung untuk mencari makanan untuk berbuka puasa ibunya. Tepat di saat matahari terbenam beliau pulang, didapati ibunya tidak bernyawa lagi.

Isha' 4 rakaat, Allah jadikan tubuh insan atau kelengkapan tubuh, iaitu tubuh depan, dan belakang, tubuh kanan dan kiri. Nabinya Daud alaihi salam. Unsurnya air, pujinya Alhamdulillah. Asasnya dalam hadith Nabawi iaitu Nabi Daud alaihi salam, Allah beri kepandaian tukang besi, jadi jika disiang hari kerjanya membuat pedang, panah, tombok dan baju besi. Hanya di waktu malamlah beliau memuji Allah. Allah memberi Nabi Daud alaihi salam kelebihan suara yang merdu dan lantang. Sehingga di dalam Hadith Qudsi Allah berfirman, "Tirulah Daud alaihi salam bertasbih atau memuji Allah. Apabila Nabi Daud alaihi salam bertasbih sehingga burung2 dan gunung-ganang ikut bertasbih. Unsur air dalam tubuh insan iaitu keringat atau peluh.

Subuh (atau Fajr) 2 rakaat, antara tubuh dan roh. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Pujinya Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asasnya Surah Isra, ayat 1 yang berbunyi:-" Maha Suci Tuhan yang telah membawa seorang hambanya berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami restui sekitarnya, untuk kami perlihatkan kepadanya beberapa tanda kami Tuhan Maha Mendengar, Maha Melihat"

Itulah solat 5 waktu sehari semalam diterima junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Jumlah rakaatnya ialah 17 kesemuanya. 17 sifat Allah di dalam tubuh insan. Jadi, solat 5 waktu dalam sehari semalam adalah Fardhu Ain yang wajib dilaksanakan. Tiada alasan untuk meninggalkannya. NAMUN apabila ada orang yang meninggalkan satu waktu solatnya jadi dirinya tidak akan sempurna. Apabila diri tidak sempurna, disitulah syaitan akan menguasai diri orang itu. Itulah sebabnya seseorang akan berbuat kemaksiatan.Apabila seseorang menjaga waktu solatnya, barulah terlaksana apa yang dikatakan "Inna Solata Tanha Anil Fahsa hi Wal Mungkar". Namun, kalau ingin tubuh menjadi insan kamil disisi Allah, bangkitlah pada tengah malam kerjakanlah Solat Sunat Tahajjud. Kemudian, ditutup solat sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam.Solat sunat witir yang 3 rakaat itu ialah rakaat pertama Hati, rakaat kedunya Nyawa, rakaat ketiga Rahsia. Sebab didalam tubuh yang mempunyai roh itu Allah letakkan segumpal daging yang dinamakan Hati (Kalbu). Apabila hati itu baik dan bersih akan bersinarlah wajahnya. Tetapi bila hatinya syirik, dengki dan kotor (jahat) akan keruh dan buruklah wajahnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 10 berbunyi:-"Dalam hati mereka ada penyakit dan penyakit itu selalu ditambah oleh Allah dan bagi mereka seksa yang amat pedih, disebabkan mereka telah berdusta."Didalam tubuh terletak hati, didalam hati terletak nyawa, di dalam nyawa terletak rahsia, disebalik rahsia itulah Allah, sehingga didalam Hadith Qudsi Allah berfirman yang bermaksud:"Manusia adalah rahsia-Ku dan Aku adalah rahsia manusia beserta sifat-sifatKu"

"Yang membezakan muslim dengan kafir adalah meninggalkan solat."
Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan keduali An-Nasa'i. Dari Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda :

"Janji setia diantara kami dengan mereka adalah solat, barang siapa yang meninggalkan solat maka dia adalah kafir."
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pada suatu hari mengingatkan tentang sholat dan berkata :

"Barang siapa yang menjaga sholat maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di Hari Kiamat, dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada Hari Kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf."(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabarani dan Ibnu Hibban dengan sanad yang baik, jayyid.)
Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :
"Aku perintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan solat, menunaikan zakat, maka siapa saja yang menjaganya maka darah dan hartanya akan terjaga dalam naungan Islam, dan Allah Azza wa Jalla akan menghisab mereka." (HR. Al Bukhari dan Muslim)
Banyak umat yang mengaku muslim namun dalam kehidupan sehari-hari sering meninggalkan sholat. Padahal kedudukan sholat dalam Islam merupakan ibadah terpenting, dimana sholat itu merupakan tiang agama, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

"Urusan yang paling utama adalah Islam, dan tiangnya adalah solat, serta puncaknya adalah jihad di jalan Allah".
Bahkan solat juga merupakan ibadah paling pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Solat juga merupakan amalan pertama yang akan dihisab kelak di Yaumul Akhir, hal tersebut seperti yang ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW :
"Amalan seorang hamba yang paling pertama dihisab dihari Kiamat adalah solat, jika solatnya baik maka baik pula seluruh amalannya,dan jika shalatnya rusak maka rusak pula seluruh amalannya." (HR.Ath-Thabarani)
Solat juga menjadi wasiat terakhir yang diucapkan Rasulullah SAW untuk umatnya sebelum beliau wafat, dalam wasiatnya berkata :
"Jagalah solat, jagalah solat, dan jagalah sumpah-sumpah kalian."
Solat juga menjadi ibadah terakhir yang akan hilang dalam Islam; jika ia telah lenyap maka hilanglah Islam, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

"Kelak akan putuslah ikatan Islam sedikit demi sedikit, setiap satu kali putus maka manusia akan bergantung kepada tali yang lainnya, dan yang paling pertama putus adalah hukum Islam, dan yang paling terakhir adalah solat."
Sesungguhnya dengan kita mendirikan sholat kita ikut menjaga agama, dan kita diperintahkan untuk menjaga sholat dalam keadaan bermukim atau berpergian, dalam keadaan aman maupun ketakutan. Allah SWT berfirman :

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) sholat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam solatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (solatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (Al-Baqarah : 238 - 239)
Jangan sampai malaikat Nakir marah dan mengancam kita karena mengabaikan solat dan menyia-nyiakannya, sebagaimana firman Allah SWT :

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan." (Maryam : 59)
Selanjutnya dalam ayat lain ditegaskan :

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya." (Al-Ma'un : 4 - 5)Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan atau mengingkari kewajiban solat, maka dia termasuk orang-orang kafir dan telah keluar dari agama Islam, dan itu telah menjadi kesepakatan umat Islam. Bagi seorang yang meninggalkan solat, dan dia tetap beriman dan meyakini bahawa solat itu wajib; ia meninggalkan solat kerana malas atau sibuk tanpa adanya alasan syar'i untuk meninggalkannya, maka dalam keadaan demikian, pada beberapa hadith dengan tegas menghukum bahwa orang tersebut juga kafir dan wajib dibunuh.  Jadi, 17 rakaat solat fardhu tambah 3 rakaat solat sunat witir, jadilah sifat 20. Itulah sifat 20 Allah.Dengan sengaja Allah menjadikan lembaga yang indah iaitu manusia atau insan untuk menutupi rahsiaNya. Jadi, sengaja Allah menciptakan manusia dengan sebab untuk memperkenalkan kekuasaanNya, kebesaranNya dan kejayaanNya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membawa maksud:"Sengaja Ku jadikan Jin dan manusia untuk beribadah kepadaKu"Inilah yang sebenarnya hakikat solat. Kemudian, marilah kita renungkan sejenak Surah Al-Ma'un, ayat 4-5 yang bermaksud:"Celakalah mereka yang solat tetapi dalam fikirannya berjalan ke mana-mana".

REFERENCES

1. Hal Antum Muslimun? Islamkah Kamu? Ustazah Yus Fatihah Md. Yusof, Nov 2002, WFH Marketing and Services Sdn Bhd.

2.  Kemuliaan Sholat. Dirujuk pada 18th Sept 2013. https://www.facebook.com/pages/Kemuliaan-Sholat/271479455379

Sunday, 15 September 2013

What's Nearer to You than Akhirah?

Spend some time and read this please..


Imagine...


Did you ever stop for a while and ask yourself, "What's going to happen to me on the first night in the grave?"


Think about the moment when your body is being washed and then prepared in the shroud before going to your grave. Wishing you could scream to those people who are not being gentle with your body. Screaming your heart's out!

Think about the day when people will be carrying you to your grave and when your family crying over your death.

Think about the moment when you are slowly being placed in your grave... just imagine yourself in your grave .. down there in the darkness, all alone ... terrified and you wish you could cry for help... but? Wish for another day to live so you could pray your solat.

When it is too narrow that your bones are being squeezed, you started to regret missing the 5 daily prayers.. you regret listening to musics, you regret not wearing Hijab, you regret wasting your time with vain talks and deeds, you regret not racing towards repentance, you regret ignoring Allah's orders but no escape... What's diverting you away from doing the righteous deeds but yourself? Fight it for it will be the greatest of jihad.

Indeed, you are alone with your deeds, no money, no jewelries, no big houses. Nothing that in this world that has kept you proud... only ur deeds.

May Allah Subhanahu Wa Ta'ala protect us all from the punishment of the Grave ... Ameen.

Recite much Surah Mulk (67) In Shaa Allah!

Death is nearer to you than your birthdays and Akhirah. And everyone has to die (3:185).

The question is....Are YOU prepared?

Apologies if you feel offended by this reminder.. as we can only remind each other, and we can't change others.

Thursday, 12 September 2013

In Adversities? Seek Help in Solat.

It is said that in Koofah there was a porter who was well known for his honesty. People trusted him with their valuables and money, which he carried from one place to another. Once he was on his usual trip when a person met him on the way and asked him about his destination. When the porter gave him the required information, he said, “I am also bound for the same destination. If I could walk, I would have accompanied you on foot. Will you kindly give me a lift on your mule for one gold coin?” The porter agreed and allowed him to share the mule with him.

They came to a crossing on the way. The person said, “Now, which road will you take?” “The main road, of course,” replied the porter. The person said, “No, brother. We should go by the other road which is a shortcut and there is plenty of grass enroute to feed the animal.” The porter said, “I have never been on this path.” The person remarked, “But I have travelled by this route quite often.” The porter believed him and put the animal on that path.

After some distance, the path ended in a terrifying forest where a large number of dead bodies were lying about it. All of a sudden, the person jumped down from the mule and took out his knife with the intention of killing the porter. “Hold your hand,” cried the porter, “Take the animal and its load, but do not kill me.” The person refused to listen to his request and swore that he would first kill the porter and then take possession of the animal and the goods.

Seeing that his appeal fell on deaf ears and that his cruel heart would not melt, the porter said to him, “All right if you must kill me, then permit me to say only 2 rakaat solat.” The person agreed and remarked, “You can please yourself. All the dead you see over here made the same request, but their solat was of no avail to them.” The porter started the solat, but could not recollect any surah to connect with surah al-Fatihah, in spite of his best efforts. Meanwhile, the person grew impatient and pressed him hard to hurry with the solat.

All of the sudden, the following ayat came to his mind: 


The porter was reciting this ayat and tears came up in his eyes, when a horseman suddenly appeared on the scene. He was wearing a shining helmet and held a spear in his hand. He pierced the body of the pitiless rogue with his spear and killed him then and there. A flame of fire rose from the spot where the dead body fell.


The porter fell down in sajadah and thanked Allah Subhana Wa Ta’ala. After finishing his solat, he ran towards the horseman and requested him to disclose his identity. He replied, “I am a slave to this ayat, “أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ :You are now safe and can go wherever you like.” Saying this, the horseman rode away and disappeared. Indeed, solat is a great asset. Besides pleasing Allah Subhana Wa Ta’ala, it often saves us from the calamities of this life and provides us with peace of mind. Ibn Seeren writes: “If I be allowed to choose between Jannah and solat of 2 rakaat, I would prefer solat. The reason is quite clear: Jannah is for my own pleasure, while solat is for the pleasure of my dear Allah Subhana Wa Ta’ala.”

Rasulullah sallallahu alaihi wassalam has said, “Enviable is the lot of that Muslim who is with least burden, whose main fortune is solat, who remains content with humble provisions throughout his life, who worships his Allah Subhana Wa Ta’ala in a dutiful manner, who lives unknown and who dies an early death, leaving very little legacy and very few to mourn him.”

It is said in a Hadith that when somebody is faced with a need, whether relating to this life or the Akhirah or whether it concerns Allah Subhana Wa Ta’ala or a human being, he should perform a perfect wudhu’, offer solat of 2 rakaat, glorify Allah Subhana Wa Ta’ala, then ask blessing for Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, and then make du’a as follows:-


 “La ilaha illallahul Halimul karim, Subhanallahi Rabbil Arshil Azim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Asaluka Mujibaati Rahmatika Wa Azaa’ima maghfiratika Wal Ghanimata Min Kulli Birrin, Was salamata Min Kulli Ithmin, La Tada’ Li Zanmban Illa Ghafartahu, Wa la Hamman Illa Farrajtahu, Wa la hajatan hiya Laka Ridhan Illa Qadhaitaha, Ya Arhamar Rahimeen.”

Meaning: There there no god but Allah the Clement and Wise. There is no god but Allah the High and Mighty. Glory be to Allah, Lord of the Tremendous Throne. All praise is to Allah, Lord of the worlds. I ask you (O Allah) everything that leads to your mercy, and your tremendous forgiveness, enrichment in all good, and freedom from all sin. Do not leave a sin of mine (O Allah), except that you forgive it, nor any concern except that you create for it an opening, nor any need in which there is your good pleasure except that you fulfill it, O Most Merciful!

(Related by Tirmidhi and Ibn Majah. The Hadith has some weakness, but it is slight: such Hadiths are acted upon for virtuous deeds (fada’il al-a`mal) by general agreement of the scholars. Furthermore, it has been practiced over the years from the time of the Sahabah (Radiallahu Anhum) until now.)REFERENCES

  1. Salaah Helps in Adversities. Fadaa’il of Salah, Fadaa’il Amaal, 3rd Edition, Shaykh al-Hadeeth Mawlaana Muhammad Zakariyya Kandhlawee, Kutub Khana Faizi, Lahore, Pakistan.
  2. Simple Guide on Islamic Exorcism.http://islamicexorcism.wordpress.com/2011/11/12/salaatul-hajaat-a-powerful-prayer-for-every-need/. Accessed on 13th Sept 2013.

Tuesday, 10 September 2013

Shifa from Qur'anic Verses: Collective Surahs for Protection from Spell or Black Magic

These du’as from the Qur’anic verses were noted while watching an Islamic show on TV9 Malaysia “Tanyalah Ustaz” in 2012.

Ustaz Abu Hassan Din Al-Hafiz have mentioned in the show that Rasulullah sallallahu alaihi wassalam once said, “Whoever practice these ayat from Surah Al-Baqarah, ayat 1 to 5, ayat 255 and the last 3 ayat from Surah Al-Baqarah, they will be protected from any black magic or spell.”

All the knowledge belongs to Allah, and those spell or black magic that were sent to you will be preserved by Allah Subhana Wa Ta’ala and send back to the evil doers. Subhan’Allah. Allah knows best. And those who are not, then, these du'as shall act as a shield from such evil actions.

Recite these du’as to protect yourself from such spell or black magic. Recite ONE time before you go to sleep every night. May Allah Subhana Wa Ta’ala protect us. In Shaa Allah.
These ayat to be practiced in order to nullify the spell or black magic.
Surah Al-'A'raf (7:117)  
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

[117] And We inspired to Moses, "Throw your staff," and at once it devoured what they were falsifying.

Surah 
Yunus (10:81-83)
فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

[81] And when they had thrown, Moses said, "What you have brought is [only] magic. Indeed, Allah will expose its worthlessness. Indeed, Allah does not amend the work of corrupters. 
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

[82] And Allah will establish the truth by His words, even if the criminals dislike it."  
فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

[83] But no one believed Moses, except [some] youths among his people, for fear of Pharaoh and his establishment that they would persecute them. And indeed, Pharaoh was haughty within the land, and indeed, he was of the transgressors.

Practice this du'a to get rid of 'saka'.

Surah Al-Anbiya (21:87) 
 لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

La ila ha illa anta, subhanakainni kuntu minazzolimin 

[87] And [mention] the man of the fish, when he went off in anger and thought that We would not decree [anything] upon him. And he called out within the darknesses, "There is no deity except You; exalted are You. Indeed, I have been of the wrongdoers." 

REFERENCES

1. Tanyalah Ustaz, Ustaz Abu Hassan Din Al-Hafiz, TV9 Malaysia, 2012. 
2. Kerana Kasin Nabi blog - http://keranakasihnabi.blogspot.com/2012_07_01_archive.html. Accessed on 9th Sept 2013. 
3. Quran.com (selected surahs)