Translate This Page!

Wednesday, 18 September 2013

Awaluddin Makrifatullah (Mengenal Allah Pokok Agama)

"Kenalilah dirimu rata-rata, barulah Engkau mengenal Tuhanmu yang nyata"

Untuk mengenal diri iaitu dengan solat yang sempurna. Bermula solat Zuhur 4 rakaat Allah Subhana Wa Ta'ala jadikan tubuh insan, dua mata, dua telinga. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam...unsurnya api, pujinya Allahu Akbar. Asasnya sewaktu Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namruth diwaktu Zohor, Nabi Ibrahim alaihi wassalam memuji Allah 4 kali dengan pujian Allahu Akbar. Jadi, unsur dalam diri insan iaitu pada mata dan telinga. Bila seseorang marah atau berang, perhatikan matanya dan telinganya akan merah menyala-nyala.Asar 4 rakaat, Allah jadikan tubuh insan 2 tangan dan 2 kaki. Nabinya Musa alaihi salam, unsurnya tanah, pujinya Subhan'Allah. Asasnya dalam Surah al-Baqarah ayat 55, yang terjemahannya seperti berikut:-

" Dan ingatlah waktu kamu menyangkal kepada Musa, katamu Wahai Musa kami tak akan beriman dan tak akan percaya kepadamu, sehingga kami dapat melihat Tuhanmu denga mata kepala kami sendiri, kerana itu kamu disambar petir. Peristiwa itu kamu saksikan sendiri."

Jadi unsur tanah dalam diri insan, cuba anda gosok kedua tangan dan kaki, biar sepuluh kali mandi, dalam sehari semalam tetap atau pasti mengeluarkan daki. Itulah unsur tanah dalam tubuh insan.

Maghrib 3 rakaat. Allah beri tubuh insan dua lubang hidung dan satu lubang mulut. Unsurnya angin pujinya Al-Haq. Asasnya dalam Hadith Nabawi waktu Nabi Isa masih diburu oleh tentera kafir Romawi (Rom), beliau melarikan diri bersama ibu tercintanya, Maryam alaihi salam ke puncak gunung Lebanon untuk bersembunyi. Ibunya adalah seorang yang soleh dan taat beribadah kepada Allah. Dia juga sering berpuasa. Kemudian, turunlah Nabi Isa dari gunung untuk mencari makanan untuk berbuka puasa ibunya. Tepat di saat matahari terbenam beliau pulang, didapati ibunya tidak bernyawa lagi.

Isha' 4 rakaat, Allah jadikan tubuh insan atau kelengkapan tubuh, iaitu tubuh depan, dan belakang, tubuh kanan dan kiri. Nabinya Daud alaihi salam. Unsurnya air, pujinya Alhamdulillah. Asasnya dalam hadith Nabawi iaitu Nabi Daud alaihi salam, Allah beri kepandaian tukang besi, jadi jika disiang hari kerjanya membuat pedang, panah, tombok dan baju besi. Hanya di waktu malamlah beliau memuji Allah. Allah memberi Nabi Daud alaihi salam kelebihan suara yang merdu dan lantang. Sehingga di dalam Hadith Qudsi Allah berfirman, "Tirulah Daud alaihi salam bertasbih atau memuji Allah. Apabila Nabi Daud alaihi salam bertasbih sehingga burung2 dan gunung-ganang ikut bertasbih. Unsur air dalam tubuh insan iaitu keringat atau peluh.

Subuh (atau Fajr) 2 rakaat, antara tubuh dan roh. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Pujinya Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asasnya Surah Isra, ayat 1 yang berbunyi:-" Maha Suci Tuhan yang telah membawa seorang hambanya berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami restui sekitarnya, untuk kami perlihatkan kepadanya beberapa tanda kami Tuhan Maha Mendengar, Maha Melihat"

Itulah solat 5 waktu sehari semalam diterima junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Jumlah rakaatnya ialah 17 kesemuanya. 17 sifat Allah di dalam tubuh insan. Jadi, solat 5 waktu dalam sehari semalam adalah Fardhu Ain yang wajib dilaksanakan. Tiada alasan untuk meninggalkannya. NAMUN apabila ada orang yang meninggalkan satu waktu solatnya jadi dirinya tidak akan sempurna. Apabila diri tidak sempurna, disitulah syaitan akan menguasai diri orang itu. Itulah sebabnya seseorang akan berbuat kemaksiatan.Apabila seseorang menjaga waktu solatnya, barulah terlaksana apa yang dikatakan "Inna Solata Tanha Anil Fahsa hi Wal Mungkar". Namun, kalau ingin tubuh menjadi insan kamil disisi Allah, bangkitlah pada tengah malam kerjakanlah Solat Sunat Tahajjud. Kemudian, ditutup solat sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam.Solat sunat witir yang 3 rakaat itu ialah rakaat pertama Hati, rakaat kedunya Nyawa, rakaat ketiga Rahsia. Sebab didalam tubuh yang mempunyai roh itu Allah letakkan segumpal daging yang dinamakan Hati (Kalbu). Apabila hati itu baik dan bersih akan bersinarlah wajahnya. Tetapi bila hatinya syirik, dengki dan kotor (jahat) akan keruh dan buruklah wajahnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 10 berbunyi:-"Dalam hati mereka ada penyakit dan penyakit itu selalu ditambah oleh Allah dan bagi mereka seksa yang amat pedih, disebabkan mereka telah berdusta."Didalam tubuh terletak hati, didalam hati terletak nyawa, di dalam nyawa terletak rahsia, disebalik rahsia itulah Allah, sehingga didalam Hadith Qudsi Allah berfirman yang bermaksud:"Manusia adalah rahsia-Ku dan Aku adalah rahsia manusia beserta sifat-sifatKu"

"Yang membezakan muslim dengan kafir adalah meninggalkan solat."
Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan keduali An-Nasa'i. Dari Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda :

"Janji setia diantara kami dengan mereka adalah solat, barang siapa yang meninggalkan solat maka dia adalah kafir."
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pada suatu hari mengingatkan tentang sholat dan berkata :

"Barang siapa yang menjaga sholat maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di Hari Kiamat, dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada Hari Kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf."(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabarani dan Ibnu Hibban dengan sanad yang baik, jayyid.)
Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :
"Aku perintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan solat, menunaikan zakat, maka siapa saja yang menjaganya maka darah dan hartanya akan terjaga dalam naungan Islam, dan Allah Azza wa Jalla akan menghisab mereka." (HR. Al Bukhari dan Muslim)
Banyak umat yang mengaku muslim namun dalam kehidupan sehari-hari sering meninggalkan sholat. Padahal kedudukan sholat dalam Islam merupakan ibadah terpenting, dimana sholat itu merupakan tiang agama, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

"Urusan yang paling utama adalah Islam, dan tiangnya adalah solat, serta puncaknya adalah jihad di jalan Allah".
Bahkan solat juga merupakan ibadah paling pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Solat juga merupakan amalan pertama yang akan dihisab kelak di Yaumul Akhir, hal tersebut seperti yang ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW :
"Amalan seorang hamba yang paling pertama dihisab dihari Kiamat adalah solat, jika solatnya baik maka baik pula seluruh amalannya,dan jika shalatnya rusak maka rusak pula seluruh amalannya." (HR.Ath-Thabarani)
Solat juga menjadi wasiat terakhir yang diucapkan Rasulullah SAW untuk umatnya sebelum beliau wafat, dalam wasiatnya berkata :
"Jagalah solat, jagalah solat, dan jagalah sumpah-sumpah kalian."
Solat juga menjadi ibadah terakhir yang akan hilang dalam Islam; jika ia telah lenyap maka hilanglah Islam, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

"Kelak akan putuslah ikatan Islam sedikit demi sedikit, setiap satu kali putus maka manusia akan bergantung kepada tali yang lainnya, dan yang paling pertama putus adalah hukum Islam, dan yang paling terakhir adalah solat."
Sesungguhnya dengan kita mendirikan sholat kita ikut menjaga agama, dan kita diperintahkan untuk menjaga sholat dalam keadaan bermukim atau berpergian, dalam keadaan aman maupun ketakutan. Allah SWT berfirman :

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) sholat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam solatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (solatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (Al-Baqarah : 238 - 239)
Jangan sampai malaikat Nakir marah dan mengancam kita karena mengabaikan solat dan menyia-nyiakannya, sebagaimana firman Allah SWT :

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan." (Maryam : 59)
Selanjutnya dalam ayat lain ditegaskan :

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya." (Al-Ma'un : 4 - 5)Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan atau mengingkari kewajiban solat, maka dia termasuk orang-orang kafir dan telah keluar dari agama Islam, dan itu telah menjadi kesepakatan umat Islam. Bagi seorang yang meninggalkan solat, dan dia tetap beriman dan meyakini bahawa solat itu wajib; ia meninggalkan solat kerana malas atau sibuk tanpa adanya alasan syar'i untuk meninggalkannya, maka dalam keadaan demikian, pada beberapa hadith dengan tegas menghukum bahwa orang tersebut juga kafir dan wajib dibunuh.  Jadi, 17 rakaat solat fardhu tambah 3 rakaat solat sunat witir, jadilah sifat 20. Itulah sifat 20 Allah.Dengan sengaja Allah menjadikan lembaga yang indah iaitu manusia atau insan untuk menutupi rahsiaNya. Jadi, sengaja Allah menciptakan manusia dengan sebab untuk memperkenalkan kekuasaanNya, kebesaranNya dan kejayaanNya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membawa maksud:"Sengaja Ku jadikan Jin dan manusia untuk beribadah kepadaKu"Inilah yang sebenarnya hakikat solat. Kemudian, marilah kita renungkan sejenak Surah Al-Ma'un, ayat 4-5 yang bermaksud:"Celakalah mereka yang solat tetapi dalam fikirannya berjalan ke mana-mana".

REFERENCES

1. Hal Antum Muslimun? Islamkah Kamu? Ustazah Yus Fatihah Md. Yusof, Nov 2002, WFH Marketing and Services Sdn Bhd.

2.  Kemuliaan Sholat. Dirujuk pada 18th Sept 2013. https://www.facebook.com/pages/Kemuliaan-Sholat/271479455379

No comments: